Anläggning av gräsmatta

Växtnäring

Växtnäring tillföres i samband med första klippningen och därefter enligt anvisning- arna på resp. produkt. Välj gödselmedel som ej orsakar brännskada på gräset och följ doseringsanvisningarna. Det är alltid bra att gödsla strax före ett regn för att undvika brännskador.