• Alla
  • Anläggning av gräsmatta
  • Färdig gräsmatta

Förberedelser

Dränera marken väl och grovplanera så att lutningen blir från huset.

Efter etablering

Den färdiga gräsmattan skall efter etablering ha normal skötsel. Kontinuerlig klippning och för att undvika skador, samla alltid upp klippet.

Etablering

Håll mattan fuktig, men ej dränkt, speciellt under de 2-3 första veckorna då mattan är extra känsligmen även senare beroende

Läggning

Mattan läggs i tegelstenförband. Börja med en rak kant och kratta lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att

Hantering

Eftersträva så kort tid som möjligtmellan upptagning och läggning. Skulle väntetid uppstå under varm väderlek, placera rullarna i skuggan eller

Förberedelse

Om det finns befintlig gräsmatta påytan som den färdiga gräsmattanskall läggas på, fräses denna upp och allt gammalt gräs samlas

Jordförbättring och gödsling

Sandjordar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5 cm jämt över hela ytan. Lerjordar förbättras

Sådd

Inled med att dela upp ytan och fröet i lika många delar. Utför sådden i två riktningar och använd lämplig

Groningsperiod

Efter vår- och sommarsådd måste ytan håll- as lätt fuktad fram tills dess att gräset är väl uppkommet. Detta kan

Klippning

Första klippningen bör ske då gräset har en höjd av 5-6 cm. Gräset får då bara ”toppas” och all klippning bör

Växtnäring

Växtnäring tillföres i samband med första klippningen och därefter enligt anvisning- arna på resp. produkt. Välj gödselmedel som ej orsakar

Bevattning

Undvik småskvättande bevattning! Bevattna gräsmattan relativt generöst under torka med 25-30 mm per tillfälle.