Renovering av gräsmatta

Svaga gräsbestånd

Förbättras genom hjälpsådd av bra grässorter. En hjälpsådd föregås av vertikalskärning eller mossrivning. Dessa åtgärder har två effekter, dels river maskinen upp den svartnande mossan och dels bildas slitsar i grässvålen. De snittade gräsrötterna stimuleras då till att skjuta nya skott. Vertikalskär i två riktningar samt kratta och avlägsna växtresterna.