Visar 1–12 av 32 resultat

Show sidebar
Close

Blomsteräng

164,00 kr1 195,00 kr moms
Få en vild och naturlik trädgård och minska samtidigt arbetet med t.ex. gräsklippning och ogräsrensning. ANLÄGGNING Att få en rikt blommande äng tar flera år och det gäller att ha tålamod vid dess etablering. Välj en solig plats med lagom näringsrik jord. Undvik jord som innehåller nässlor, kirskål, tistlar och kvickrot. Det bästa är att börja med bar jord när man skall så ut fröerna. Att så i en befintlig gräsyta fungerar inte då gräset snabbt konkurrerar ut örterna. Om man vill så in i en befintlig gräsmatta kan man ta bort ca 30x30 cm stora rutor av gräs och rötter och sedan så i dessa rutor med ängsfrö. Bästa tidpunkten för sådd är augusti till september och en låg utsädesmängd (3 g/m2) gör att fröet bör blandas med ett fyllnadsmaterial som t.ex. vetekli eller sand för att få en jämn fördelning av fröet. Fröet kan sås för hand eller med maskin. Se till att fröet inte hamnar för djupt utan myllas mycket lätt med kratta eller gallervält. SKÖTSEL Skötseln består av en årlig slåtter i slutet av sommaren när det mesta har blommat över. Använd lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap). Klipphöjden bör vara minst 6-8 cm och allt hö/klipp måste tas bort men låt gärna höet ligga några dagar som skydd för grässvålen och för att fröa av sig. Ängen skall absolut inte gödslas. Gödning gynnar gräset och kraftigt växande ogräs. Dessa konkurrerar sedan ut ängsväxterna. En äng tål inte samma slitage som en gräsmatta, men man kan klippa upp gångstigar i ängen för att underlätta tillträdet till den.

Gräsfrö Österlen Villa

76,00 kr1 465,00 kr moms
Gräsfröblandning för dig som har barn, hund eller bara vill ha en gräsmatta som tål högt slitage. Gräsfröblandningen är dessutom snabb etablerad och ger en robust gräsmatta.
Close

Karlfälts Blommande Kantzon

98,00 kr1 450,00 kr moms
En insats för miljön, insekter, vilt & klimat! Flerårig blommande kantzon som attraherar pollinerande insekter som humlor och bin.

Gräsfrö Villa Lyx

142,00 kr1 635,00 kr moms
Har du höga krav på gräsmattans utseende?  Villa Lyx är för dig som vill ha en exklusiv, vacker gräsmatta. Ingående sorter kräver färre klippningar och har en förnämlig läkningsförmåga och mycket bra vinterhärdighet.

Gräsfrö Siesta

126,00 kr1 516,00 kr moms
Gräsfröblandningen som gör att du får tid att sitta i solstolen eller ligga i hängmattan. Gräsmattan har en långsam tillväxt, låga näringskrav och är dessutom torktålig.

Gräsfrö Shadow

195,00 kr2 357,00 kr moms
Gräsfröblandningen som ger dig en chans att få en fin gräsmatta även i skuggiga och torra partier vid t.ex träd, häck- och buskplanteringar.

Gräsfrö Reparera

46,00 kr112,00 kr moms
När skador har uppstått i er gräsmatta är detta gräsfröet som hjälper till med att reparera dessa skadade partier i gräsmattan.
Close

Viltmästarens Klövvilt

98,00 kr788,00 kr moms
Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter. Grödan ger skydd och föda under större delen av året. Viltmästarens Klövvilt har genom sitt innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga och låga arter ett brett användningsområde och en rik variation för vilt och insekter. Åtgång: 15-20 kg/ha Förp. 1 och 5 kg.
Close

Viltmästarens Fältfågel

91,00 kr351,00 kr moms
En flerårig blandning som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med många olika blommande växter. Viltmästarens Fältfågel kan med fördel användas både som foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller blommande väster som i viss mån tillgodoser insekternas behov. Åtgång: 15-20 kg/ha
Close

Viltmästaren Intensiv

156,00 kr722,00 kr moms
Ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväxande skydd. Viltmästarens Intensivkan med fördel användas ensam som en foder- och skyddsgröda för en mängd vilt. Åtgång: 5-6 kg/ha
Close

Viltmästarens Glänta

126,00 kr1 476,00 kr moms
En flerårig blandning av lågvuxna gräs kombinerat med blod- och vitklöver. Viltmästarens Gläntakräver minimal skötsel och kan användas på slänter, utmed skogsvägare, diken och hyggesfläckar. Blodklövern kompletterar vitklövern genom att ge rikligt med foder under insåningsåret och därefter ger vitklövern tillsammans med gräsen ett uppskattat bete.  Klövern uppskattas också av insekter. Åtgång: 15-40 kg/ha
Foder
Close

Fodermärgkål

216,00 kr1 038,00 kr moms
Foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxterna. Har magisk effekt på allt vilt. Rek. utsädesmängd 6-8 kg/ha.