Anläggning av gräsmatta

Sådd

Inled med att dela upp ytan och fröet i lika många delar. Utför sådden i två riktningar och använd lämplig såmaskin. Välj ett vindstilla tillfälle om du skall så för hand. Mylla ner frö- na med en lätt krattning (använd en lövräfsa) och avsluta med att välta med en gallervält.