Visar alla 7 resultat

Show sidebar

Superb 17-3-10+5Fe

288,00 kr inkl moms
Växtnäring för gräsmattan över hela säsongen. Innehåller 5% järnsulfat som tränger bort mossan. Används 2-3 gånger per växtsäsong.Till gräsmatta och rabatter: 2,5 kg per 100 kvadratmeter.

Hönsgödsel

115,00 kr155,00 kr inkl moms
Långtidsverkande och allsidig naturgödsel i hink för hela trädgården.Åtgång: 10-20 liter/100m2.

Allroundgödsel NPK 11-5-18

212,00 kr332,00 kr inkl moms
Fullgödsel som täcker näringsbehovet för de flesta växterna i trädgården. Även utmärkt för nyetablering av gräsmattor.Åtgång till gräsmatta och rabatter: 2-2,5 kg/100m2.Åtgång till nyetablering av gräsmatta: 10-15 kg/100m2.

Biogrön Organica

111,00 kr inkl moms
Ett organiskt gödselmedel, som är sammansatt av kravgodkända råvaror. Passar till gödsling av grönytor, blomsterrabatter, träd, buskar och blomsterurnor. Ger en långsamtverkande växtnäringseffekt, räcker med 1-2 gödslingar/säsong."Godkänd för ekologisk odling (KRAV)"Åtgång till rabatter, buskar och träd: 5-8 kg/100m2.Åtgång till blomsterlådor och urnor: 1 dl/10 dl jord.Åtgång till gräsytor i park: 4-6 kg/100m2.

Grönytegödsel NPK 20-3-9

172,00 kr262,00 kr inkl moms
Fullgödsel för gräsmattan över hela säsongen. Gödsla 5 ggr under växtperioden med ca 3 veckors mellanrum och du får en tät och frisk gräsmatta med grön färg.Åtgång till gräsmatta: 2-2,5 kg/100m2.

Brilliant NPK 23-3-6 +8S +1Mg

262,00 kr inkl moms
Gräsgödsel med långtidsverkande kväve som ger gräsmattan en jämn tillväxt under ca 6-8 veckor. Jämn tillväxt motverkar uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverkan. Gödsla 2-3 ggr/växtsäsong för bästa resultat.Åtgång till gräsmatta: 3 kg/100m2.

Höstgödsel PK 11-21

205,00 kr inkl moms
Gödsel utan kväve som kan användas såväl höst som vår. Stärker växterna och gör dem mer stresståliga inför vintern. Ger gräsmattan motståndskraft mot utvintrings sjukdomar och är utmärkt till trädgårdens alla växter.