Visar alla 8 resultat

Show sidebar
Close

Viltmästarens Klövvilt

98,00 kr788,00 kr inkl moms
Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter. Grödan ger skydd och föda under större delen av året. Viltmästarens Klövvilt har genom sitt innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga och låga arter ett brett användningsområde och en rik variation för vilt och insekter.Åtgång: 15-20 kg/ha Förp. 1 och 5 kg.
Close

Viltmästarens Fältfågel

91,00 kr351,00 kr inkl moms
En flerårig blandning som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med många olika blommande växter. Viltmästarens Fältfågel kan med fördel användas både som foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller blommande väster som i viss mån tillgodoser insekternas behov.Åtgång: 15-20 kg/ha
Close

Viltmästaren Intensiv

156,00 kr722,00 kr inkl moms
Ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväxande skydd. Viltmästarens Intensivkan med fördel användas ensam som en foder- och skyddsgröda för en mängd vilt.Åtgång: 5-6 kg/ha
Close

Viltmästarens Glänta

126,00 kr1 476,00 kr inkl moms
En flerårig blandning av lågvuxna gräs kombinerat med blod- och vitklöver. Viltmästarens Gläntakräver minimal skötsel och kan användas på slänter, utmed skogsvägare, diken och hyggesfläckar. Blodklövern kompletterar vitklövern genom att ge rikligt med foder under insåningsåret och därefter ger vitklövern tillsammans med gräsen ett uppskattat bete.  Klövern uppskattas också av insekter.Åtgång: 15-40 kg/ha
Foder
Close

Fodermärgkål

216,00 kr1 038,00 kr inkl moms
Foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxterna. Har magisk effekt på allt vilt.Rek. utsädesmängd 6-8 kg/ha.

Hipp Hopp 20kg

1 223,00 kr inkl moms
Perfekt mix för dig som skall skörda hö eller arbetar med hösilage. Uthållig och säker gräsblandning som passar till de flesta jordar och snabbt torkar upp på sträng. Väl anpassad för 2-skördesystem och passar bra till häst och får.   Slåttervall / Gräsvall mindre intensiv

Sisu Bete 10kg

587,00 kr inkl moms
Uthållig betesvall för de flesta lägen. En flerårig vall som ger ett bra bete genom hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid första skörd för bättre tramptålighet och hållbarhet. Passande för de flesta mjölk- och köttdjur samt får. Kan även användas som slåttervall till får.   Uthållig betesvall för de flesta lägen.

Skritt Bete

574,00 kr inkl moms
Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad till hästbete. Innehåller ingen klöver med östrogena ämnen som kan leda till fertilitets störningar. Vallen ger en tät mattbildande gräsvall och tål bete bra. Första skörden kan även användas till slåtter.   Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad till hästbete.