Renovering av gräsmatta

Packningsskador

Är svåra att åtgärda i en trädgård där man ej har tillgång till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan förbättras med hjälp av en grep som stick- es ner till ca 15 cm djup, varefter man bryter lätt. Detta göres på var 10-15 cm på de hård- ast belastade ställena. Dressa därefter med extra sand. För att avlasta gräsytan på hårt belastade passager kan det vara fördelaktigt att lägga gångplattor.