Renovering av gräsmatta

Ogräs & vattenöverskott

Hör ofta samman. Dränera med dränerings- slang var 6:e meter till ett djup av minst 50 cm. Fyll därefter dräneringsgroparna med dräner- ingsgrus. Denna åtgärd bör utföras före hjälp- sådd och gödsling.