Färdig gräsmatta

Läggning

Mattan läggs i tegelstenförband. Börja med en rak kant och kratta
lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att arbeta från denredan lagda mattan eller lägg enplanka att gå på. Mattan läggs kant i kant dvs ej överlappas. Se till att kanterna ligger tätt intill varandra. Delning av rullarna sker med en vass kniv.

När hela ytan är lagd vältas den med en gallervält så att mattan fårbra markkontakt och inga luftfickor bildas.

Vattna därefter mattan generöst såden är ordentligt fuktig.