Anläggning av gräsmatta

Klippning

Första klippningen bör ske då gräset har en höjd av 5-6 cm. Gräset får då bara ”toppas” och all klippning bör utföras under torra förhållanden. Bästa klipphöjden för en villamatta är 3-4 cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång och ej på lägre klipp- höjd än 3 cm. Oftare klippning under intensiv tillväxt, leder till en tätare gräsmatta med bättre ogräskonkurrens.