Anläggning av gräsmatta

Jordförbättring och gödsling

Sandjordar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5 cm jämt över hela ytan. Lerjordar förbättras med sandinblandning. Välj sand med en stor andel av sandkorn mellan 0,2-4,0 mm. Tillför ett lager om 5-10 cm.

Grundgödsla med NPK 11-5-18 eller likvärdig och räkna med ca 10-15 kg/100 m2. Det finnsockså organiska gödselmedel som tillför jord-en ytterligare mikroflora. Gödselmedel till-sammans med jordförbättringsmedel fräses samman med jorden till ett djup av 15 cm. Jämna ytan väl och plocka bort stenar och rötter. På en naturtomt bör en naturlig ond- ulering eftersträvas. Den nu porösa jordenbör vältas med en gallervält före finplaneringoch sådd.