Frågor & svar

Hur mycket frö ska jag lägga?

Du ska generellt använda ungefär 2-3 kg/100 kvm till en vanlig gräsmatta.