Färdig gräsmatta

Hantering

Eftersträva så kort tid som möjligtmellan upptagning och läggning. Skulle väntetid uppstå under varm väderlek, placera rullarna i skuggan eller på ett svalt ställe.

OBS! rullarna får ej bevattnas på pallen eller övertäckas.

Det är viktigt att underlaget är fuktigt före läggning, bevattna området i god tid före leverans.