Anläggning av gräsmatta

Groningsperiod

Efter vår- och sommarsådd måste ytan håll- as lätt fuktad fram tills dess att gräset är väl uppkommet. Detta kan kräva bevattning både två till tre gånger per dag.