Renovering av gräsmatta

Gödsling

Gödsling efter hjälpsådd stimulerar till god etablering. Välj ett gödselmedel med hög fosforhalt, typ NPK 11-5-18. Efter 2-3 veckor tillförs ytterligare näringsämnen så som fullgödselmedel av långtidsverkande karaktär som spar miljön utan att du vid spridning riskerar bränn-skador på gräset. Vanlig dosering är 2,5-3 kg/100 m2, se anvisningen på förpackningen. Spridning med en fallspridare eller centrifugalspridare är enklaste sättet.