Färdig gräsmatta

Efter etablering

Den färdiga gräsmattan skall efter etablering ha normal skötsel. Kontinuerlig klippning och för att undvika skador, samla alltid upp klippet. Gödsling under hela växtsäsongenbör bl a göras för att mattan skall behålla sin gröna färg.

Använd Skånefrös Brilliant gräsgödsel som är ett långsamt-verkande gödselmedel som även bidrar till att motverka uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverk- an. Beräkna 3 kg/100 m2, 2-3 ggr/växtsäsong.

För bästa klippresultat använd encylinderklippare eller rotorklippare och klipp ofta. Gräsplantan skickar vid klippning ut fler skott som gör mattan tätare.

Även en etablerad gräsmatta behöver bevattning. Gärna mycket vatten vid få tillfällen ex 25-30 mm/tillfälle var 10:e dag.