Renovering av gräsmatta

Dressning

Av gräsmattan är en förträfflig åtgärd, om än inte absolut nödvändig. Använd fin sand somev. blandas med mullämnen. Undvik för mycketmull, kan binda överflöd av vatten i ytlagret. I de flesta professionella sammanhang användsofta ren sand av typen putssand eller mursand, fraktion 0,2-4 mm.