Renovering av gräsmatta

Bevattning

Under etableringen är bevattning ett måste och nödvändigt om en torkperiod inträffar. Små mängder vatten ofta under de första veckorna och senare större mängder, men mer sällan.